baner-termofolds.jpg

Czy instalacje fotowoltaiczne działają zimą i w pochmurne dni?

Bezwzględną podstawą do działania instalacji PV jest dostęp do promieni słonecznych. Na ile duże znaczenie ma jednak ich intensywność? Czy ogniwa fotowoltaiczne działają zimą, gdy słońce pojawia się na horyzoncie na krótszy niż wiosną i latem czas w ciągu doby? Czy w nocy zupełnie zaprzestają pracy? Jak chmury wpływają na panele fotowoltaiczne? Na te i liczne dodatkowe pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czy panele fotowoltaiczne działają w nocy?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na postawione powyżej pytanie, a także przed wyjaśnieniem tego, jakie problemy może sprawiać fotowoltaika zimą, zacznijmy od krótkiego i możliwe jak najprostszego omówienia sposobu działania instalacji PV.

Instalacja fotowoltaiczna składa się z wielu paneli, których konstrukcja uwzględnia tzw. ogniwa fotowoltaiczne. Cała koncepcja stojąca za tym rozwiązaniem sprowadza się do przechwytywania fotonów (czyli jednostek światła) padających na płytkę tychże ogniw i przetwarzaniu ich z energii słonecznej na energię elektryczną. Biorąc pod uwagę te informacje, odpowiedź na pytanie, czy panele fotowoltaiczne działają w nocy, gdy światło do nich nie dociera, wydaje się oczywista – nie działają. Urządzenia te są w stanie bowiem pozyskiwać energię wyłącznie wtedy, kiedy do ich obszaru roboczego dociera promieniowanie słoneczne.

Wydajność instalacji fotowoltaicznych zimą oraz podczas ciepłych pór roku

Skoro odpowiedzieliśmy na pytanie, czy panele fotowoltaiczne działają w nocy, warto zastanowić się nad kolejnym, właściwym dla tematu niniejszego wpisu zagadnieniem – czy ogniwa fotowoltaiczne działają zimą? Jak najbardziej, przy zachowaniu jednak pewnych warunków.

Wiemy już, że niezbędny czynnik do pracy instalacji PV stanowi dostęp do promieniowania słonecznego. Podczas okresu zimowego faktycznie okazuje się on mniejszy, ale nie oznacza to przecież, że za dnia nie uświadczymy światła wcale. Kiedy słońce jest zatem na firmamencie, ogniwa mogą w konwencjonalny sposób pozyskiwać energię, o ile tylko nic innego nie odcina ich od źródła fotonów.

Istotniejsza kwestia to zatem nie tyle to, czy instalacje fotowoltaiczne działają zimą i w pochmurne dni, ile to, z jaką intensywnością są w stanie pracować w tego typu okolicznościach.

Fotowoltaika zimą działa oczywiście o wiele mniej efektywnie niż w przypadku letnich i wiosennych miesięcy roku. Szacuje się, że przeciętnie pojedynczy panel o mocy 1 kWp latem pozwala wygenerować nawet 180 kWh w skali pojedynczego miesiąca, podczas gdy w okresie zimowym wartość ta może spaść nawet o 85%, w grudniu i styczniu oscylując w granicach zaledwie 20-30 kWh.

W praktyce wiele zależy od dodatkowych czynników, takich jak miejsce zlokalizowania systemu, szerokość geograficzna, na której się on znajduje, kąt nachylenia paneli, a także sama ich jakość. Bez względu jednak na te zmienne, odpowiedź na pytanie o to, czy ogniwa fotowoltaiczne działają zimą, pozostaje jednoznacznie twierdząca.

Wydajność instalacji fotowoltaicznych zimą a opłacalność ich stosowania

Wątpliwości związane z tym, jak funkcjonuje fotowoltaika zimą, niepokojącą często skłaniają inwestorów do rezygnowania z pomysłu ich montażu, w obawie przed nierentownością tego rozwiązania. To niestety spory błąd, który wynika najczęściej z niedostatecznego przeanalizowania zagadnienia.

Owszem wydajność instalacji fotowoltaicznych zimą spada, jednak tylko zalegające na niej warstwy śniegu są w stanie całkowicie odciąć system od źródła energii. Przy regularnym odśnieżaniu panele mogą działać całkiem sprawnie, a w specyficznych okolicznościach nawet sprawniej, niż podczas ciepłych pór roku. Należy mieć bowiem na uwadze, że wydajność ogniw PV do pewnego pułapu wzrasta wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. W praktyce zatem okazuje się, że zimowe dni, podczas których panuje silne nasłonecznienie i jednocześnie chłód, stanowią dla nich optymalne warunki pracy.

W tym miejscu warto rozwiać jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą działania paneli fotowoltaicznych na mrozie. Nowoczesne systemy PV doskonale znoszą oddziaływanie temperatur dochodzących nawet do -40°C, czego świetnym przykładem jest instalacja wykorzystywana na co dzień w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego znajdującej się na Biegunie Południowym.

Jak chmury wpływają na panele fotowoltaiczne?

Co do zasady chmury wywierają negatywny wpływ na efektywność pracy paneli PV. W im większym stopniu pokrywają niebo, tym mniej promieni słonecznych dociera do ogniw, a co za tym idzie, mniej będą w stanie one wyprodukować energii. Zgodnie z powszechnymi szacunkami intensywne zachmurzenie (podczas którego słońce w ogóle nie jest widoczne) może ograniczyć ich wydajność nawet o 90%. Sytuacje takie zdarzają się jednak stosunkowo rzadko i w skali całego miesiąca nie mają większego znaczenia.

Dodatkowo, odpowiadając na pytanie dotyczące tego, jak chmury wpływają na panele fotowoltaiczne, warto spojrzeć także na drugą stronę medalu. Podczas specyficznego położenia słońca na niebie może dojść do tzw. efektu krawędzi chmury, czyli sytuacji, w której liczba fotonów padających na ogniwo zwiększa się na skutek ich przechodzenia przez krawędź chmury, co pozwala zintensyfikować pracę instalacji.

Zastanawiając się nad tym, czy instalacje fotowoltaiczne działają zimą i w pochmurne dni warto zdać sobie sprawę, że nawet w przypadku ich niskiej wydajności w określonych warunkach, właściciel instalacji wciąż może pobierać z sieci nadwyżki prądu wyprodukowane wiosną oraz latem. Na fakturze otrzymanej od operatora sieci energetycznej widnieć będzie zestawienie z pełnego roku, nie zaś z pojedynczego miesiąca. Zagadnienie to należy zatem rozpatrywać w szerokiej, całorocznej perspektywie i wówczas okazuje się, że inwestor po upływie kilku lat od montażu paneli zawsze wyjdzie w kontekście tego przedsięwzięcia na plus.

Zobacz: Jak bezpiecznie wybrać firmę od fotowoltaiki?

Comments are closed.