dofinansowania-dla-rolników

Dofinansowania dla rolników

Niemal milion zł dla pojedynczego rolnika na rozwój energii odnawialnej

Polscy rolnicy uzyskali możliwość zdobycia dopłat na inwestycje w instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska.

Przy zakupie instalacji do 50 kW beneficjenci mają szansę rozliczenia się jak prosumenci. Uczestnik może uzyskać dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 800 tys. zł. Pomoc jest następstwem zaangażowania nowego programu rządowego NFOŚiGW w postaci programu Agroenergia. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma więc więcej korzyści i jest wspierane przez państwo. Przykładowe cele dofinansowane ze środków publicznych to budowa paneli słonecznych, wsparcie energetyki wodnej, budowa wiatraków, czy biogazowni.

Rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie maksymalnie 40% wartości całej inwestycji, do kwoty 800 tys. zł. Dodatkowym celem programu Agroenergia jest zachęcenie do gromadzenia energii i sprzyjanie samowystarczalności energetycznej rolników w przyszłości. Odnawialne źródła energii nie tylko skutkują zwiększeniem zysków gospodarstw rolnych, ale również pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału biomasy. Wsie są obecnie narażone najbardziej na spadki napięcia energetycznego, co widać w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Łączny budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł, a 40% to wartość dotacji bezzwrotnych, natomiast 60% to zwrotne formy finansowania.

Fotowoltaika dla rolników

W ostatnich latach szczególną popularnością wśród właścicieli gospodarstw rolnych cieszy się budowa własnych, przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty energii elektrycznej stanowią jeden z tych wydatków, które w największym stopniu odciążają budżety rolników, trudno się temu dziwić. Inwestycjom w fotowoltaikę sprzyjają również programy pozwalające ubiegać się o dofinansowanie. Dotacja dla rolnika to szansa na obniżenie kosztów budowy instalacji PV, gwarancja szybszego zwrotu z inwestycji, a także ich znacznie większa dostępność.

Zobacz: Ekologiczne metody na ogrzewanie domu

Gdzie po dofinansowanie dla rolników na fotowoltaikę 2021?

W 2021 roku wszystkie najważniejsze programy oferujące dotacje na panele słoneczne dla rolników doczekały się kontynuacji. To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują budowę własnej, przydomowej elektrowni słonecznej. Wciąż trwa nabór wniosków w ramach programu Agroenergia, który w poprzednich latach cieszył się wielkim zainteresowaniem głównie ze strony właścicieli małych i średnich gospodarstw. Tylko w 2019 roku łączna kwota pomocy w ramach programu wyniosła blisko 80 milionów złotych. Szansą na obniżenie kosztów inwestycji w moduły fotowoltaiczne jest również ulga inwestycyjna w podatku rolnym, pozwalająca dokonywać stosownych odpisów przez okres 15 lat.

Dla kogo jest program Agroenergia?

Finansowany z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Agroenergia skierowany jest do właścicieli lub osób dzierżawiących gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 ha. Podobnie jak w latach ubiegłych, dotacja dla rolnika ma formę bezzwrotnego dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej, biogazowni, turbiny wiatrowej lub pompy ciepła. Środki wypłacane są po zakończeniu inwestycji, a maksymalna kwota pomocy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 25 000 zł.

Fotowoltaika a podatek rolny – ulga inwestycyjna

Kolejną szansą na uzyskanie wsparcia w budowie elektrowni słonecznej zasilającej gospodarstwo rolne jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym. Mogą z niej skorzystać wszyscy płatnicy takiego podatku, a więc:

– właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntu,

– posiadacze gruntów należących do samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

– właściciele gruntów samoistnych.

Co ważne z ulgi podatkowej skorzystać mogą nie tylko osoby fizyczne, ale również prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Jeśli chodzi o formę wsparcia, właściciel gruntu ma prawo odliczyć od podatku 25% kosztów inwestycji przez maksymalnie 15 lat. W wielu przypadkach może to oznaczać, że darmowy prąd ze słońca będzie produkowała fotowoltaika a podatek rolny całkowicie przestanie obciążać budżet gospodarstwa.

Przykład: Pan Marek, właściciel gospodarstwa, płaci 1000 zł podatku rolnego rocznie. Zdecydował się na skorzystanie z ulgi inwestycyjnej przy budowie instalacji o łącznej wartości 50 000 zł. Zgodnie z przepisami, jego ulga wyniesie 12 500 zł. Oznacza to, że przez 12,5 roku Pan Marek nie zapłaci podatku rolnego.

Programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” a prowadzenie gospodarstwa rolnego

W przypadku programów skierowanych do właścicieli gospodarstw domowych, jak „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Fotowoltaika dla rolników co prawda może być finansowana z tych źródeł, jednak dotowana w ramach programu instalacja może zasilać wyłącznie budynek mieszkalny – nie może więc służyć potrzebom gospodarstwa rolnego. Co ważne, dochód z prowadzonej działalności rolniczej może być uwzględniany jako źródło utrzymania wnioskodawcy i jego rodziny.

Instalacja fotowoltaiczna w gospodarstwie rolnym – czy to się opłaca?

Inwestycja w panele słoneczne dla rolników to jeden z najlepszych przykładów na to, jak w czasach lawinowo rosnących cen prądu, uzyskać całkowitą niezależność energetyczną. Nic więc dziwnego, że po projekty fotowoltaiczne coraz częściej sięgają również właściciele małych i średnich gospodarstw, chcący obniżyć koszty prowadzenia swojej działalności. Do najważniejszych zalet paneli słonecznych w gospodarstwie, oczywiście poza aspektem ekonomicznym, należą m.in.:

– zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska,

– możliwość efektywnego wykorzystania sporych połaci dachowych budynków gospodarczych,

– zagospodarowanie nieużytków oraz gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań,

– możliwość inwestowania zaoszczędzonych pieniędzy w rozwój gospodarstwa,

– prawo do magazynowania wyprodukowanych nadwyżek energii lub ich przesyłania do sieci.

Fotowoltaika z dotacją to szybszy zwrot z inwestycji

Jeśli chodzi o dofinansowanie dla rolników na fotowoltaikę 2021 rok nie przyniósł żadnych rewolucyjnych zmian. Nadal utrzymane zostały wszystkie najważniejsze programy dotacyjne, a prawdopodobne jest również uruchomienie dodatkowych źródeł i form wsparcia. W dalszym ciągu inwestycja w panele słoneczne w gospodarstwie rolnym traktowana jest jako przedsięwzięcie opłacalne zarówno w najbliższej, jak i wieloletniej perspektywie. Co więcej, uzyskana dotacja lub ulga podatkowa pozwalają uczynić tego rodzaju przedsięwzięcie jeszcze bardziej rentownym.

Zobacz też: Ogrzewanie podłogowe

Comments are closed.