kto to jest prosument wirtualny?

Kto to jest prosument wirtualny?

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń fotowoltaiki dodało szereg nowych możliwości w pozyskiwaniu energii ze Słońca. Z tego tekstu dowiesz się kto to jest prosument wirtualny, kto może nim zostać i wreszcie – czy jest to opłacalne?

Do czasu wprowadzenia systemu net-billing fotowoltaika była zarezerwowana dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dzięki prosumentowi wirtualnemu każdy mieszkaniec bloku czy kamienicy może korzystać z prądu ze Słońca. Jak to możliwe? Wyjaśniamy:

  • Prosument wirtualny, to osoba, która posiada instalację fotowoltaiczną poza miejscem swojego zamieszkania, np. na działce pod miastem
  • Prosumentem może zostać każdy, kto ma do tego odpowiednie warunki, czyli działkę
  • Jest to opłacalne, ponieważ prąd ze Słońca jest praktycznie za darmo

Kto to jest prosument wirtualny?

Definicja prosumenta wirtualnego znajduje się w nowelizacji ustawy o OZE z 2021 roku. Czytamy w niej, że jest to „odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy”.

Mówiąc prościej, jest to osoba, która posiada instalację fotowoltaiczną w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Jest to rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z prądu ze Słońca mieszkańcom miast, którzy do tej pory nie mieli możliwości zamontowania fotowoltaiki. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu, ale posiadasz działkę poza miastem, to dzięki nowym zasadom rozliczeń (net-billing), pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyprodukowanego prądu możesz przeznaczyć na opłacanie rachunków za prąd w Twoim mieszkaniu w mieście.

Jak rozlicza się prosument wirtualny

Net-billing to system, który stawia na tzw. energetykę rozproszoną oraz na autokonsumpcję wyprodukowanego prądu. Jego wartość przeliczana jest na złotówki i przesyłana jest na wirtualne konto. Pieniądze te wykorzystuje się na opłacenie rachunków za energię elektryczną. Na wykorzystanie wprowadzonych na konto środków jest 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie z jakiegoś powodu nie zostaną one zużyte, to prosument otrzyma 20 proc. ich wartości. W tym miejscu można postawić pytanie – jak przelicza się wartość wprowadzonego prądu na pieniądze?

Odbywa się to na podstawie miesięcznej ceny rynkowej prądu (RCEm). Wysokość stawek jest publikowana przez Polskie Sieci Energetyczne. W czerwcu 2022 roku wynosiła ona 659,26 zł/MWh. Oznacza to, że za każde 1000 kWh uzyskanego prądu wprowadzonego do sieci, prosument otrzyma powyższą kwotę. W kolejnym miesiącu cena prądu wynosiła 799,79 zł/MWh i tyle otrzymasz, jeśli uzyskasz 1000 kWh energii elektrycznej i wprowadzić ją do sieci. Należy tutaj podkreślić, że powyższe stawki dotyczą sprzedaży prądu. Energia zakupiona przez odbiorcę ma zupełnie inną stawkę.

Ile może zarobić prosument?

Ile można zarobić na fotowoltaice? Przyjmijmy, że na swojej działce masz instalację o mocy 8 kWp (kilawatopików). Panele są skierowane na ekspozycję południową. Według obliczeń ekspertów z portalu „Globenergia”, w czasie roku wyprodukuje ona średnio 838,3 kWh. W miesiącach letnich uzysk plasował się na poziomie 1253 – 1538 kWh. Z tego łatwo nam obliczyć, że tylko w czerwcu i lipcu instalacja zarobi dla ciebie od 826,05 do 1230,07 zł. A do tego trzeba jeszcze doliczyć pozostałe miesiące, w których uzyski są co prawda niższe z racji kapryśnej pogody, ale instalacja wciąż na siebie zarabia.

Zgodnie z naszymi wyliczeniami, których dokonaliśmy w tekście „Jakie są koszty energii elektrycznej i ile prądu zużywamy?”, 3 osobowe gospodarstwo domowe zużyje 1400 – 2100 kWh energii elektrycznej na rok. Widać więc, że inwestycja w fotowoltaikę obniży rachunki . O ile? Średnia cena prądu w Polsce to obecnie 0,94 zl/kWh. Wspomniane gospodarstwo domowe zapłaci za prąd 1300 – 1974 zł w skali roku.

Kilka słów na koniec

Przed wprowadzeniem systemu net-billing wielu ekspertów przewidywało zapaść w branży fotowoltaicznej. Okazało się, że inwestowanie w prąd ze Słońca jest nadal opłacalne. Wprowadzenie prosumenta wirtualnego, to także szansa dla mieszkańców miast na korzystanie z zielonej energii. To także szansa dla tych, którzy muszą liczyć się z wprowadzeniem zakazów ogrzewania węglem i drewnem w miastach.

Obecnie taki zakaz obowiązuje na terenie Krakowa, ale kolejne miasta zamierzają wprowadzić podobne ograniczenie. W związku z tym, sporo mieszkańców stanie przed poważnym problemem z ogrzewaniem, ponieważ z reguły miejskie sieci ciepłownicze nie obejmują swoim zasięgiem całego miasta. Podobnie jest w przypadku gazu. Połączenie prosumenta wirtualnego elektrycznego ogrzewania podłogowego Termofol jest obecnie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Prąd ze Słońca, który produkowany jest poza miastem sfinansuje rachunki również za ogrzewanie. Trzeba bowiem pamiętać, że systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego, są oszczędne i wygodne. Jest to jedyne ogrzewanie na rynku, które jest całkowicie bezkosztowe.

Comments are closed.