wysokosc-stawki-vat

Nowe zasady rozliczania prosumentów 2022. Fotowoltaika – od kiedy zmiany?

Montaż własnych paneli fotowoltaicznych staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla właścicieli gospodarstw domowych. Z tego względu właściwie w każdej miejscowości można już spotkać przydomowe instalacje PV, które pozwalają na produkcję prądu na własne potrzeby oraz oddawanie jego nadwyżek do sieci. Do tej pory jednym z najważniejszych czynników zachęcających właścicieli domów jednorodzinnych do tego rodzaju inwestycji były proste i korzystne zasady rozliczania prosumentów. Jednak pojawiły się niepokojące głosy o planowanych nowelizacjach. Od kiedy zmiany? Fotowoltaika to obecnie potężny sektor gospodarki, który wciąż prężnie się rozwija. Odpowiedź na pytanie o nowe zasady powinien więc jak najszybciej poznać każdy właściciel instalacji oraz osoby dopiero planujące inwestycję w fotowoltaikę.

Nowe zasady rozliczania prosumentów – czego należy się spodziewać?

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli ustawodawcy, jeśli chodzi o nowe zasady rozliczania prosumentów, 2022 rok będzie momentem, w którym najpewniej wejdą one w życie. Mają zakładać niestety, o wiele mniej korzystne niż obecne, rozwiązania dla posiadaczy własnej instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim ma zniknąć system upustów. Zmiana w przepisach doprowadzi do tego, że prosument będzie sprzedawał wyprodukowaną przez siebie energię odbiorcy.

W praktyce może to oznaczać spore trudności ekonomiczne, a wręcz zupełną nieopłacalność magazynowania wyprodukowanej przez siebie zielonej energii. Prosument – np. zimą, w okresie dużo mniejszej wydajności zainstalowanych paneli fotowoltaicznych – będzie musiał zakupić energię u swojego odbiorcy. Nie trudno więc się domyślić, że zmiany przepisów w zakresie fotowoltaiki będą miały przede wszystkim ekonomiczny charakter.

Zmiany w fotowoltaice od 2022 – jak będą rozliczać się prosumenci?

Jasne jest, że podstawowym problemem pozostaną kwestie związane z finansami prosumenta, a więc cena, za jaką będzie sprzedawał odbiorcy wyprodukowaną przez siebie energię oraz kupował ją od niego w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Przy rozliczenia znaczenie mają mieć ceny rynkowe, właściwe dla momentu transakcji. Wszystko wskazuje na to, że rząd porzucił wcześniejszy plan rozliczeń na podstawie średnich cen z wcześniejszego kwartału.

Jednocześnie nowe zasady rozliczania prosumentów 2022 najpewniej będą zróżnicowane dla poszczególnych producentów zielonej energii w zależności od skali ich produkcji. Może się więc okazać, że im większa moc zainstalowanych paneli, tym korzystniejszy system rozliczania wyprodukowanej energii.

Zmiany prawne w fotowoltaice 2022 – jak uchronić się przed ich skutkami?

Choć trwają już prace nad poselskim projektem określającym nowe zasady rozliczania prosumentów, 2022 rok może okazać się zbyt bliskim terminem na wprowadzenie w życie nowych przepisów. Według pierwotnych założeń, 15-letnią gwarancję do zachowania upustów mieliby zachować jedynie prosumenci, którzy zdążyli uruchomić instalację do 31 grudnia 2021. Wyjątkiem miały być opóźnienia spowodowane winą operatora sieci dystrybucyjnej. Prosumenci, którzy zdążyliby zgłosić, ale z powodu opóźnień nie zdążyliby uruchomić instalacji, również mogliby liczyć na zachowanie systemu upustów. Jednak wiele wskazuje na to, że ostatecznie zmiana w przepisach zacznie obowiązywać nieco później z uwagi na pojawiające się poprawki. W każdym razie właściwie jedynym sposobem na uchronienie się przed jej skutkami jest szybki montaż paneli.

Wszystko przez zapowiedzi, zgodnie z którymi zmiany prawne w fotowoltaice 2022 nie obejmą prosumentów istniejących na rynku w momencie wejścia w życie nowych przepisów. Dlatego ci, którzy zdążą z montażem do końca bieżącego roku, właściwie mogą być pewni, że obejmie ich możliwość korzystania z systemu upustów. Warto o tym pamiętać szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę, że ostateczny kształt dla zmiany w fotowoltaice od 2022 nie jest jeszcze znany, gdyż proces legislacyjny nie dobiegł końca. Tym samym trudno ostatecznie wyrokować, jaki będzie kształt przedmiotowych zmian.

Mój Prąd 2022 – na co się przygotować od Nowego Roku?

Obok prostego i przejrzystego systemu rozliczania wyprodukowanej energii, czynnikiem w znacznym stopniu determinującym rozwój rynku fotowoltaiki były różnego rodzaju systemy wsparcia. Wśród nich jednym z najpopularniejszych był „Mój Prąd” – a więc program dofinansowania do budowy nowych instalacji fotowoltaicznych, którego dysponentem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety, aktualnie wnioski nie są już przyjmowane, gdyż przeznaczona na ten rok pula środków została wyczerpana.

Jednak wszystko wskazuje na to, że w roku 2022 „Mój Prąd” znowu zostanie rozpisany. Z zapowiedzi jego projektodawców wynika także, że zostanie on rozszerzony. Można spodziewać się nie tylko wsparcia budowy klasycznych instalacji fotowoltaicznych, ale również realizacji przydomowych magazynów energii. Tym samym w niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej będzie można starać się o środki na rozwój różnego rodzaju projektów fotowoltaicznych.

Od kiedy zmiany? Fotowoltaika przyszłości

Na jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, od kiedy zmiany w fotowoltaice, niestety musimy jeszcze zaczekać. Jedno jest pewne – inwestorzy, którzy już się zdecydowali na montaż i zakup paneli nie powinni zwlekać z realizacją swoich zamierzeń. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nowe zasady rozliczania prosumentów 2022 nie dotkną tych, którzy zamontują panele do końca bieżącego roku.

Comments are closed.