Wentylacja-w-nowym-domu

Wentylacja w nowym domu – jakie są możliwości?

Wentylacja w nowym domu – możliwe rozwiązania

Planując budowę nowego domu, musisz koniecznie zadbać o właściwą wentylację. Niezbędna może okazać się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wbrew obiegowym opiniom, wcale nie jest to takie kosztowne rozwiązanie, natomiast długoterminowo pozwoli ono zoptymalizować instalację kanałów wentylacyjnych, które będą nie tylko krótsze, ale i tańsze oraz nie będą stawiać zbyt dużych oporów przepływającemu powietrzu. Wentylacja mechaniczna jest traktowana jako alternatywa wobec tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.

Tradycyjna wentylacja grawitacyjna

Często można spotkać się z opinią, że tradycyjna wentylacja grawitacyjna jest tanim i skutecznym rozwiązaniem oraz że nie potrzeba tutaj żadnych zmian. Z drugiej strony, należy pamiętać, że zastosowanie tej opcji wymaga wykonania solidnych fundamentów pod kominy wentylacyjne, zakupienia właściwego materiału oraz jego wmurowania. Niezbędne są też obróbki blacharskie na dachu domu oraz późniejsza konserwacja kominów. Praca wentylacji grawitacyjnej to poza tym ciągłe straty ciepła w rezultacie konieczności podgrzewania świeżego, zimnego powietrza. Niekiedy szacuje się, że straty te oscylują w granicach nawet połowy kosztów ogrzewania!

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Powyższe rozwiązanie jest coraz częściej stosowane przez zapobiegawczych użytkowników decydujących się na długoterminowe obniżenie kosztów strat ciepła w domach. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest kalkulowana ze względów czysto ekonomicznych jako zamiennik tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Już na etapie projektu domu postuluje się taką zmianę, aby móc skuteczniej optymalizować koszty ogrzewania.

Mimo że przez wiele stuleci ludzie nie używali wentylacji mechanicznej, to jednak obecnie jest to rozwiązanie coraz częściej polecane i przede wszystkim faktycznie wdrażane przez osoby budujące domy. Wentylacja grawitacyjna jest coraz mniej wydajna w czasach, w których ludzie zaczęli stosować coraz bardziej szczelną stolarkę drzwiową i okienną. Bilans między powietrzem, które opuściło pomieszczenia, a tym, które do nich weszło z zewnątrz, jest w tych warunkach zaburzony, co wpływa na osłabienie wydajności pracy wentylacji grawitacyjnej. Z tego też względu osoby decydują się na rozszczelnienie okiem albo zamontowanie specjalnych nawietrzników ściennych, ale jest to rozwiązanie jedynie częściowo rozwiązujące opisywany problem. Trudno jest bowiem zapanować nad ilością powietrza wentylacyjnego – grawitacyjna wentylacja funkcjonuje wówczas zbyt intensywnie w czasie mrozów oraz niemal w ogóle w okresach upałów. Pojawia się również problem nierównomiernej wentylacji – przykładem jest zbyt mała wentylacja poddasza domu ze względu na zbyt krótkie kanały wentylacyjne przy jednoczesnym przewentylowywaniu parteru.

Nieprawidłowa wentylacja skutkuje zbyt dużą ilością pary wodnej, dwutlenku węgla, alergenów, czy chociażby kurzu w domu. Niekiedy wskazuje się tutaj na pojęcie tzw. „syndromu chorego budynku” jako rezultatu nieprawidłowej wentylacji domu. Dlatego też sposobem na przeciwdziałanie temu zjawisku jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Ciepło jest odzyskiwane z powietrza usuwanego z pomieszczeń, co określa się mianem rekuperacji, traktując jako wysoce ekonomiczne rozwiązanie przy projektowaniu wentylacji w nowym domu.

Comments are closed.