licznik

Wyższy limit prądu 2023 dzięki rządowemu projektowi

Projekt, nad którym pracuje resort klimatu, zakłada podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego zamrożeniem cen, obniżenie maksymalnej ceny prądu dla samorządów i sektora MŚP, oraz wprowadzenie składki solidarnościowej dla firm działających w sektorze węglowym.

W wykazie prac legislacyjnych rządu ogłoszono, że prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej w roku 2023. Zmiany te są podyktowane sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz pewnymi innymi ustawami.

Kontynuacja zamrożenia cen

Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii. Konieczne jest utrzymanie istniejących rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 roku.

W wykazie prac legislacyjnych poinformowano, że projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie w 2023 roku dla dużych podmiotów z sektora węglowego składek solidarnościowych, które polegają m.in. na wdrożeniu mechanizmu identyfikacji podmiotów, które osiągnęły w 2022 roku nadmierne dochody, zgodnie z klasyfikacją UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854. Podmioty takie będą zobowiązane do wpłacania nadmiarowych dochodów, które osiągnęły w 2022 roku na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Dodatkowo podkreślono, że projekt zakłada utrzymanie i wzmocnienie mechanizmu wsparcia dla odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki.

“Proponowane przepisy obejmują także modyfikację przepisów dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz ustalenia ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.”

Zwiększenie limitów zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Jak wyjaśniono, celem projektu jest udzielenie szerszego wsparcia odbiorcom w gospodarstwach domowych poprzez podniesienie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego zamrożeniem cen.

“Ponadto zmiana przewiduje obniżenie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej” – poinformowano.

Mimo zwiększonego limitu wiele osób nadal będzie obawiało się jego przekroczenia. Warto dowiedzieć się, jakie jest nasze zużycie prądu, żeby móc ewentualnie je ograniczyć. Więcej na ten temat przeczytasz w tekście „Jakie są koszty energii elektrycznej i ile prądu zużywamy?

W 2022 roku przyjęto przepisy, które zamroziły ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 roku do określonych limitów w 2023 roku. Dla gospodarstw domowych wynosi to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh, a dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh. Po przekroczeniu tych limitów obowiązuje maksymalna cena wynosząca 693 zł za 1000 kWh.

Co oznacza wyższy limit 2023?

Dla konsumentów oznacza więcej oszczędności na energii elektrycznej, której ceny w ostatnich latach poszybowały w górę. Z wyższego limitu cieszą się przede wszystkim osoby, które ogrzewają swoje domy i mieszkania prądem, a tych w naszym kraju jest coraz więcej. Elektryczność jako źródło ciepła jest wybierana ze względu na jej niezawodność i komfort użytkowania. Systemy oparte na foliach i matach na podczerwień są jedynymi, które gwarantują bezawaryjne działanie przynajmniej przez kilkanaście lat. Jak to możliwe?

Folie grzewcze na podczerwień są bowiem urządzeniami, które nie posiadają części mechanicznych. W związku z tym żadna z nich nie ulegnie awarii lub zużyciu. Dzięki temu podczerwień zapewnia nie tylko komfort cieplny, ale także spokój na kolejne lata.

Zastanawiasz się, jak działa folia grzewcza na podczerwień? Przeczytaj nasz tekst: „Podczerwień – zasada działania”.

 

Comments are closed.