Ogrzewanie-podłogowe-pod-panele-podłogowe

Ogrzewanie podłogowe pod panele podłogowe

Ogrzewanie podłogowe pod panele podłogowe

Coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe foliami grzewczymi pracującymi na podczerwień. Folie grzewcze umieszcza się bezpośrednio pod panelami podłogowymi w mieszkaniu. Spadają koszty instalacji oraz użytkowania takiego systemu w porównaniu do alternatywnych metod ogrzewania, w tym zwłaszcza centralnego ogrzewania. Nakłady inwestycyjne są niewielkie, aby możliwe było wdrożenie opisywanego ogrzewania podłogowego w mieszkaniu, domu, czy biurze.

Zalety proponowanego rozwiązania

Istnieje bardzo wiele mocnych stron ogrzewania podłóg z wykorzystaniem folii grzewczych. Wśród najważniejszych można wymienić następujące:

 • niskie koszty inwestycji oraz niskie koszty eksploatowania systemu grzewczego;
 • brak awarii systemu i jego wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkownika;
 • stosunkowo prosty i szybki montaż folii grzewczej pod podłogą;
 • osiągnięcie równomiernego rozkładu temperatury w ocieplanym pomieszczeniu, w tym uzyskanie efektu przyjemnej, ciepłej podłogi;
 • niewielkie straty energii;
 • możliwość ogrzewania tylko wybranych pomieszczeń w zależności od preferencji użytkownika mogącego zdalnie sterować pracą systemu;
 • brak konieczności corocznego serwisowania systemu, a co za tym idzie, oszczędność kosztów pracy tego systemu;
 • brak emisji dwutlenku węgla oraz całkowite wyeliminowanie zagrożeń związanych z zaczadzeniem czy też wybuchem;
 • brak ingerowania w posadzkę przy instalacji folii grzewczej;
 • brak konieczności wydzielenia kotłowni czy też budowy komina;
 • redukcja konwekcji w pomieszczeniach;
 • możliwość skoordynowania pracy systemu z innymi systemami grzewczymi celem uzyskania lepszych efektów w ogrzewaniu domu, mieszkania, biura, itp.;
 • potwierdzone naukowo korzyści dla zdrowia ze stosowania ogrzewania pracującego na podczerwień.

System bezpośredni z ogrzewaniem podłogowym pod panele oraz deskę podłogową

System taki polega na umiejscowieniu folii grzewczej pod podłogami w celu szybkiego osiągania regulowanej temperatury w zależności od potrzeb użytkownika. Unika się tutaj bezproduktywnego wykorzystania energii cieplnej. Dużą zaletą systemu jest grubość samej folii grzewczej, która nie przekracza 1 milimetra – można ją zatem z łatwością umieścić pod podłogą bez jakichkolwiek uchybień estetycznych czy też przestrzennych. Pozostaje ona niewidoczna dla użytkownika. System eliminuje przy tym konieczność wykorzystania tradycyjnych, wystających grzejników.

Aby zainstalować folię pod panelami już istniejącymi, należy w pierwszej kolejności je zdemontować, położyć folię oraz z powrotem same panele. Folię można zamontować pod dowolnym rodzajem paneli, ponieważ jest ona neutralna pod względem wpływu na cechy i funkcjonalność samego materiału, pod którym zostanie zainstalowana. System samodzielnie utrzymuje pożądaną temperaturę w taki sposób, aby nie była ona zbyt wysoka i nie wpłynęła na żywotność eksploatacji samych paneli podłogowych.

Okładziny podłogowe z paneli laminowanych

Okładziny takie są najczęściej spotykane w pomieszczeniach mieszkalnych. Niska cena zakupu, zróżnicowanie dostępnych kolorów, czy prosty montaż, to główne mocne strony tego rozwiązania. Laminowane panele z łatwością można wykorzystać zarazem przy wdrażaniu systemu pracującego dzięki folii grzewczej na podczerwień. Panele takie montuje się wówczas co do zasady w systemie pływającym pracującym na tzw. zamek. Stwarza to możliwość zamontowania folii grzewczej w praktyce na całej powierzchni w danym pomieszczeniu (tzw. ogrzewanie płaszczyznowe). W ten sposób użytkownik może osiągnąć stały i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, co nie pozostaje bez znaczenia dla poprawy jego komfortu życia. Folia grzewcza jest zatem z powodzeniem dedykowana pod podłogowe panele laminowane.

Zróżnicowanie zastosowań folii grzewczej

Systemy pracujące dzięki folii grzewczej na podczerwień cechuje możliwość zastosowania w różnych typach budynków i pomieszczeń. Mogą to być rozwiązania dominujące lub uzupełniające przy ogrzewaniu podłogowym domu, mieszkania, czy biura w zakładzie pracy. W każdym przypadku zamontowany system grzewczy jest bezobsługowy – pracuje w oparciu o elektroniczne termostaty pokojowe. Producent daje ponadto wieloletnią gwarancję na prawidłową pracę takiego systemu.

Folię grzewczą pod panelami instaluje się na całej powierzchni w pomieszczeniu z wyłączeniem powierzchni zabudowy stałej, do której należą różnego rodzaju meble bez nóżek, bezpośrednio przylegające do posadzki w związku z czym uniemożliwiają swobodne ujście ciepła. Producent tak projektuje folię grzewczą, aby temperatura podłogi nie była wyższa niż 29 stopni Celsjusza w pokojach, kuchni oraz korytarzu, zaś 31 stopni Celsjusza w przypadku ogrzewania łazienki i WC. Dopuszcza się zarazem mniejsze pokrycie folii grzewczej w tych pomieszczeniach, które cechuje bardzo dobra izolacja termiczna i niewielkie zapotrzebowanie na energię cieplną.

Efekt tzw. ciepłej podłogi

Powyższy efekt jest niezwykle ważny dla zapewnienia komfortu domowników, zaś system grzewczy z wykorzystaniem folii pracującej na podczerwień pozwala taki efekt uzyskać. Szczególnie pożądane może być zamontowanie folii grzewczej w pokojach dziecięcych, gdzie brak strat ciepła i uzyskanie efektu ciepłej podłogi jest bardzo korzystne dla komfortu dziecka. Wyższe temperatury podłogi notuje się także w przypadku powierzchni podłogowej w łazienkach, gdzie z powodzeniem można stosować folie grzewcze na podczerwień.

Należy podkreślić, że osiągnięcie optymalnych wyników w ogrzewaniu wymaga zastosowania folii grzewczej na ponad 70% całej płaszczyzny w danym pomieszczeniu. Tylko w ten sposób można zagwarantować równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. Konieczne jest zarazem dostosowanie pracy systemu grzewczego do maksymalnej przewidzianej przez producenta temperatury paneli podłogowych. Wynosi ona z reguły około 28-29 stopni Celsjusza.

Comments are closed.