Umowa na
fotowoltaikę

Przed podpisaniem umowy...

Dowiedz się, na jakie elementy należy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy na instalację fotowoltaiki.

TERMOFOL - uczciwa oraz przejrzysta umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

Mimo że w środowiskach branżowych czy mediach zainteresowanych tematyką OZE wciąż powtarza się, że prawdziwy rozkwit fotowoltaiki jest wciąż przed nami, już dziś na rynku funkcjonuje szeroka gama różnorodnych firm oferujących niejednolite usługi w tym zakresie. Nic więc dziwnego, że potencjalni inwestorzy z niepokojem patrzą na zapisy, które zawiera w sobie umowa. Budowa instalacji fotowoltaicznej to przedsięwzięcie kosztowne, skomplikowane i wymagające wzięcia pod uwagę dużej liczby rozmaitych czynników.

W TERMOFOL mamy pełną świadomość wyzwań, które stoją zarówno przed nami, jako wykonawcami zlecenia, jak i przed inwestorem, czyli osobą, która zwykle nie posiada kompletnej, specjalistycznej wiedzy w specyficznej dziedzinie, którą jest fotowoltaika. Umowa proponowana przez naszą firmę została skonstruowana zatem w taki sposób, aby umożliwiała naszym klientom łatwe zorientowanie się we wszelkich istotnych z ich punktu widzenia aspektach współpracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie informacje powinna zawierać umowa na fotowoltaikę i tym samym, jakie informacje zawiera dokument proponowany przez TERMOFOL, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią niniejszej podstrony.

Aspekty, które musi poruszać każda umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

W przypadku branż bardzo specjalistycznych takich, jak właśnie fotowoltaika umowa jest dokumentem wyjątkowo obszernym. Wśród jego zapisów obecne są zarówno fragmenty, które można określić mianem koniecznych dla dopełnienia formalności ceremoniałów, jak i obszary kluczowe dla obu stron transakcji. Aby przybliżyć Ci tę tematykę i pomóc się w niej zorientować jednocześnie nie przytłaczając obfitością danych, poniżej wypisaliśmy wyłącznie najistotniejsze składowe wspomnianego dokumentu.

Moc instalacji PV

Odpowiadając na pytanie, jakie informacje powinna zawierać umowa na fotowoltaikę, będzie to przede wszystkim jej określona w jednostce kWp moc. Przez zapis kWp należy przy tym rozumieć wyrażoną w kilowatach szczytową moc instalacji (znak „p” na końcu jednostki jest skrótem od angielskiego słowa peak, czyli szczyt) w tzw. Standardowych Warunkach Pracy - w skrócie „STC” (z ang. Standard Test Conditions). Najważniejsze parametry określane przez STC to temperatura ogniw wynosząca 25 stopni Celsjusza, prędkość wiatru na poziomie 1,5 m/s oraz natężenie słoneczne rzędu 1000 W/m2.

Spis elementów oraz wykaz obowiązków i odpowiedzialności stron

Z punktu widzenia branży takiej jak fotowoltaika umowa musi uwzględniać szczegółowy spis wszystkich podzespołów wykorzystywanych w ramach konstrukcji przyszłej elektrowni słonecznej. Ponadto musi także jasno określać obowiązki spoczywające na Tobie, jako zlecającym oraz na wykonawcy, w tym takie jak np. sporządzenie dokumentu finalizującego współpracę, którym jest protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej. Konsekwencje rezygnacji ze współpracy także należą do czynników, które musi jasno opisywać umowa. Budowa instalacji fotowoltaicznej może przecież finalnie nie dojść do skutku z bardzo różnych względów i wówczas odpowiedzialność za to zdarzenie musi zostać precyzyjnie określona.

Koszty i termin realizacji

Wśród zapisów, które zawiera w sobie umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, warto odszukać także te dotyczące ustaleń poczynionych na wcześniejszych etapach kontaktu z daną firmą. Należy sprawdzić okres i warunki gwarancji oraz to, czy koszty oraz termin przewidziany na dokonanie przez Ciebie wpłaty zgadza się z zawiązanymi uzgodnieniami. Dodatkowo zweryfikuj zawarty w umowie deklarowany termin zrealizowania przedsięwzięcia oraz moment, od którego uznaje się go za dotrzymany i potwierdzony poprzez protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej.

Załączniki

W końcowym etapie trzeba także rzetelnie przeanalizować załączniki, które zawiera umowa. Budowa instalacji fotowoltaicznej w przypadku różnych firm i różnych klientów wiąże się z nieco innymi procedurami, dlatego również wspomniane załączniki mogą okazać się niejednolite. W tym przypadku istotne jest jednak w szczególności to, żebyś wszelkie niezrozumiałe lub niejasne zapisy zawarte w dokumencie mógł wyjaśnić z wykonawcą zlecenia przed momentem, w którym podpiszesz protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej. Podejmując współpracę z TERMOFOL, możesz mieć pewność nie tylko tego, że wskażemy Ci, jakie informacje powinna zawierać umowa na fotowoltaikę, ale również tego, że wyjaśnimy wszystkie pojawiające się wątpliwości w tym zakresie.

Umowa z zakładem energetycznym

Z nieporuszonych dotychczas kwestii, najistotniejszych w kontekście współpracy z wykonawcą instalacji PV, pozostają jeszcze formalności, w tym właśnie umowa z zakładem energetycznym. W myśl ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii prosumenci mają prawo do magazynowania w ramach sieci elektroenergetycznej nadwyżek wyprodukowanego przez ich system prądu oraz do ich pobierania w późniejszym terminie. Prosumentem w myśl ustawy jest osoba posiadająca umowę kompleksową z zakładem energetycznym. Do pomiaru przepływu energii elektrycznej wykorzystuje się przyłączane na koszt operatora liczniki dwukierunkowe.

Firma TERMOFOL bierze na siebie wszelkie sprawy formalne związane ze współpracą, takie jak wspomniana umowa z zakładem energetycznym, podłączenie elektrowni słonecznej do sieci oraz dopilnowanie wymiany licznika na wariant dwukierunkowy, dzięki czemu nie musisz martwić się żadnymi dodatkowymi problemami technicznymi.